Huset före och efter rivningen.

Huset före och efter rivningen. Foto. Lunds kommun

1800-tals hus revs och ersattes med nytt – ägaren riskerar dryga böter

Var särskilt skyddsvärt

LUND. I 200 år stod det lilla korsvirkeshuset på en innergård vid Stora Södergatan i Lund. I början av året jämnades det med marken och ersattes med ett nytt modernt hus. Detta utan vare sig rivningstillstånd eller bygglov. Nu riskerar fastighetsägaren dryga böter för sitt tilltag.

– Det är väldigt tråkigt när man gör den här typen av intrång i en fornlämning", sa kommunens stadsantikvarie Henrik Borg, i en tidigare artikel i Lokaltidningen.

I veckan kommer byggnadsnämnden ta beslut rörande Murgrönan 2, där det lilla korsvirkeshuset nu ersatts med en modern byggnad.

Då det tidigare huset enligt stadsantikvarien var "särskilt skyddsvärt" vill kommunens tjänstemän att fastighetsägaren åläggs med böter om 300 procent mer än vad rivningsbeslutet skulle ha kostat, i detta fall drygt 140 000 kronor. Nämnden vill därutöver lägga en avgift för att ett nytt hus uppförts utan bygglov. Totalt yrkar man på en sanktionsavgift om drygt 300 000 kronor.

Fastighetsägaren bestrider avgiften då han menar att han aldrig hade för avsikt att riva huset.

– Som jag tidigare framfört så var huset i mycket dåligt skick. Jag hade inte som avsikt att riva någon del av byggnaden, utan byggnaden föll delvis ihop när taket skulle renoveras, skriver han i sitt yttrande.

Han menar vidare att byggnaden utgjorde en fara för människors liv och hälsa, samt riskerade att skada annan egendom, varför en sanktionsavgift inte borde tas ut.

– I detta fall var byggnaden farlig för dem som vistades i närheten och jag motsätter mig helt stadsantikvariens upp¨ålade bild av huset. I samband med raset framkom det att det fanns asbest i byggnaden, vilket är farligt att andas in, skriver han.

Publicerad 21 August 2019 12:05