Förvaltningens förslag på koloniarrenden gick inte igenom i tekniska nämnden.

Förvaltningens förslag på koloniarrenden gick inte igenom i tekniska nämnden. Foto: Adobe Stock

Koloniavtal röstades ned – ingen uppsägning efter fem år

Nämnden gick på kolonisternas linje

Av
Fredrik Magnusson

LUND. När de nya arrendeavtalen för Lunds kolonier var uppe igen i tekniska nämnden gick beslutet på kolonisternas linje, efter en ganska affekterad diskussion. Förvaltningens förslag var att det skulle finnas en möjlighet att säga upp avtalen efter fem år och erbjuda en fullgod ersättning men nu blev det istället generella avtal på tio år som gick igenom.

– Det sätter stora begränsningar för utvecklingen i Lund. Personligen tycker jag att det måste finnas en möjlighet för kommunen att expandera men som det blir nya kommer det krävas inlösen vilket kan påverka och försena utbyggnaden i Lund, säger Jan Annerstedt (FNL) som är ordförande i nämnden.

Lunds Kolonisters Centralförening är nöjda.

– Detta var det bästa möjliga för oss. Att ha en förtida uppsägning i avtalen var inte roligt för någon. Vi vände oss mot formuleringen om ersättningslott av samma kvalité. Vem skulle bestämma det? Vår formulering var att ersättningslotten skulle vara av samma storlek och på godkänt avstånd av arrendatorn, säger Jessica Glimberg som är ordförande för Lunds Kolonisters Centralförening.

De avtal som finns löper ut vid årsskiftet.

Publicerad 22 August 2019 09:13