450 nya bostäder planeras i Lund. planen ska nu ut på samråd.

450 nya bostäder planeras i Lund. planen ska nu ut på samråd. Foto: Lunds kommun

450 nya bostäder planeras i nordöstra Lund

Park och vårdboende planeras

LUND.

Kommunen planerar 450 nya bostäder i nordöstra Lund. Tanken är att området ska integreras med koloniområdet Solhällan.

Av
Fredrik Magnusson

Marken där området planeras är idag obebyggd och förutom bostäder planeras en park och ett nytt vårdboende. Bostadstyperna ska variera med lägenheter, parhus och fribyggarradhus. Som högst ska det byggas sju våningar och de husen ska ligga ut mot Sandbyvägen.

Tanken är att området ska få karaktär som trädgårdsstad med mycket grönska, varierande skala och gatumiljöer som prioriterar gående och cyklister. En viktig aspekt har, enligt kommunen, varit att integrera den nya bebyggelsen och de allmänna platserna med koloniområdet Solhällan.

– Vi hoppas att det uppmuntrar till möten mellan de som flyttar in i området och de kolonister som odlar och tillbringar sin fritid där redan idag - det kan bidra till en mer levande stadsdel. Att delarna vävs in i varandra ökar också de biologiska värdena i området, säger Åsa Nyberg, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, i ett pressmeddelande.

En översikt av det planerade området.

En översikt av det planerade området. Bild: Lunds kommun

I tidigare översiktsplaner, översiktsplanen från 2018, och i ett planprogram framtaget 2010 är platsen utpekad som förtätningsområde för bostäder.

– Vi fullföljer nu de planer på att bygga fler bostäder som har funnits under många år och gör därmed plats för många hundra nya bostäder. Platsen som sådan är attraktiv för många att bo på, nära staden men i ett grönt sammanhang, nu ser vi också fram emot att få höra vad Lundaborna tycker under samrådet, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

Planen ska nu ut på samråd.

Publicerad 24 August 2019 00:00