Ridgymnasiet i Flyinge följer de bestämmelser som finns konstaterar Skolinspektionen.

Ridgymnasiet i Flyinge följer de bestämmelser som finns konstaterar Skolinspektionen. Foto: Arkiv/Fredrik Magnusson

Skolinspektionen ger ridgymnasiet rätt – anmäldes av förälder

Skolan följer rådande bestämmelser

Av
Fredrik Magnusson

FLYINGE. Skolinspektionen avslutar ärendet om en anmälan kring ridgymnasiet i Flyinge. I beslutet slås det fast att skolan följt rådande bestämmelser.

Det var tidigare i våras en förälder anmälde skolan till Skolinspektionen på grund av de uppstallningsavtal som finns. Anmälan berörde också hästskötarexamen.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut "Av utredningen i ärendet har inte framkommit annat än att elever vid Sveriges Ridgymnasium Flyinge kan studera vid skolan utan att skriva under ett uppstallningsavtal. Skolinspektionen konstaterar vidare att det prov anmälan avser inte krävs för att erhålla godkända betyg i samtliga kurser eller examen vid utbildningen. Elevens kostnader i samband med detta prov är således inte att anse som avgifter i samband med utbildningen. Skolinspektionen bedömer, mot bakgrund av ovanstående, att Sveriges Ridgymnasium AB har följt bestämmelserna om att utbildningen ska vara avgiftsfri".

Publicerad 24 August 2019 00:00