HSAN har efter en anmälan från IVO valt att dra tillbaka Sten Levanders läkarlegitimation.

HSAN har efter en anmälan från IVO valt att dra tillbaka Sten Levanders läkarlegitimation. Foto: Arkiv/Andreas Holm

Sten Levander blir av med läkarlegitimationen

Anmärkningsvärt höga doser av narkotiska läkemedel

LUND/SKÅNE.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar läkarlegitimationen för Sten Levander, en av Sveriges mest kända rättspsykiatrer.

Av
Fredrik Magnusson

Återkallandet från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) kommer efter en anmälning från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som skriver att Levander bland annat skrivit ut omotiverat höga nivåer av narkotikaklassat läkemedel, samt "tvättat" och "friserat" journaler som Inspektionen för vård och omsorg velat ta del av.

Ansvarsnämnden skriver i sitt beslut att de "instämmer i IVO:s bedömning att Sten Levanders journalföring är undermålig. Sten Levander har genomgående underlåtit att signera journalanteckningarna. Han har också underlåtit att anteckna nödvändiga uppgifter. Sten Levander har trots upprepad kritik mot hans bristande journalföring underlåtit att rätta sig efter tillsynsmyndighetens beslut och fortsatt visat avsevärda brister 43 avseende sin skyldighet att föra patientjournal. Han har vidare ännu inte - trots flera vitesförelägganden - överlämnat allt journalmaterial som IVO har begärt. Sten Levander har dessutom uppgett att han har raderat och ändrat i det journalmaterial han överlämnat eftersom han inte vill att IVO ska ta del av innehållet".

Den medicinska utredningen i ärendet visar vidare att Sten Levander vid förskrivningen av narkotiska läkemedel genomgående överskridit även de anmärkningsvärt höga doser han ordinerat. Det har också förekommit vårdskador på grund av detta.

Ansvarsnämnden anser att Sten Levanders förskrivningar av narkotiska läkemedel inte har skett i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

HSAN skriver att Levander uppenbart olämplig att utöva sitt yrke och därför ska hans legitimation som läkare återkallas.

Sten Levander är bland annat professor emeritus i psykiatri vid Lunds universitet och professor emeritus i rättspsykiatri och allmänpsykiatri i Trondheim.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Publicerad 06 September 2019 11:19