KOmmun ska utreda anvädningen av sina lokaler i Södra Sandby men också titta på Byahuset i utredningen.

KOmmun ska utreda anvädningen av sina lokaler i Södra Sandby men också titta på Byahuset i utredningen. Foto: Fredrik Magnusson

Utredning av kommunala lokaler i Sandby – även Byahuset

Beslut i kommunstyrelsen

Av
Fredrik Magnusson

SÖDRA SANDBY. Det ska göras en utredning av hur kommunens lokaler i Södra Sandby ska användas. Kommunkontoret får i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar utreda den framtida användningen av fastigheterna. Beslutet rör det gamla kommunhuset och kommunens lägenheter norr om kommunhuset men utredningen ska även omfatta Byahuset. Förslaget kommer från Södra Sandby Centeravdelning.

Kommunstyrelsen beslutade också att överlämna skrivelsen till kultur- och fritidsnämnden för att ta upp en diskussion med byahusets föreningar om hur nämnda föreningars framtida verksamhet kan tryggas och att uppmana byggnadsnämnden att inleda framtagandet av ett planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby.

Publicerad 06 September 2019 00:00