Klas Svanberg (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Klas Svanberg (M), ordförande i byggnadsnämnden. Foto: Fredrik Magnusson

Axis växer så det knakar – nytt kontor kan byggas

Ny detaljplan ska tas fram

Av
Fredrik Magnusson

LUND. En ny detaljplan ska tas fram för Ideon-området som kan få en ny byggnad och ett parkeringshus, precis i anslutning till Axis nybyggda kontor. Axis behöver mer plats.

Detaljplaneområdet ligger precis söder om Norra ringen och är delad i två delar. På den västra delen, där det föreslås ett parkeringshus är det idag markparkering. Den östra delen som är närmast Axis nybyggda huvudkontor är sedan flera år en byggarbetsplats.

– Axis växer så det knakar och har redan fyllt sitt nya hus hus. Vi ska hjälpa till så mycket vi kan, säger Klas Svanberg (M), som är ordförande i byggnadsnämnden.

Den tilltänkta kontorsbyggnaden planeras bli ungefär lika stor som sin granne och innehålla kontor, forskning och produktutveckling. Det finns även en idé om att koppla ihop kontorsbyggnaderna med en gångbro. Utöver en pampig kontorsbyggnad är tanken att skapa en ambitiös entréplats. Parkeringshuset planeras att kunna rymma cirka 800 parkeringsplatser.

Publicerad 07 September 2019 00:00