Polisstationen i Dalby kommer inte öppna efter sommaren.

Polisstationen i Dalby kommer inte öppna efter sommaren. Foto: Mostphotos.com

Polisstationen i Dalby öppnar inte i höst – nytt medborgarlöfte för ett tryggt östra Lund

Arbete har redan inletts

ÖSTRA LUND. Polisen har under sommaren haft stationen i Dalby stängd och den kommer inte att öppna under hösten. Det är sedan tidigare känt att lokalerna ska användas till annan verksamhet.

Polisen i Lund skriver själva på Facebook "Eftersom hyresvärden behöver lokalerna till annan verksamhet så är vi uppsagda från vårt kontrakt och lokalerna ska vara tömda den siste november. Därför kommer vi inte kunna ha öppet under hösten. Samtidigt kommer vi att titta på hur vår fortsatta närvaro i de östra delarna av Lund ska se ut och detta gör vi tillsammans med Lunds kommun. Vi jobbar för att behålla en hög tillgänglighet/närvaro och se till så att östra Lund förblir tryggt. För att nå dessa mål kommer vi tillsammans med kommunen, efter ett initiativ från Lunds kommuns politiska ledning, att starta ett nytt medborgarlöfte som har namnet tryggt östra Lund".

Arbete med medborgarlöftet har redan inletts enligt Lundapolisen som också skriver " För att få en gemensam lägesbild kommer ett antal tjänstemän från skolan, polisen, räddningstjänsten, fältverksamheten, socialförvaltningen med flera att träffas för att ge sin syn på östra Lund. Detta kompletteras sedan med en medborgardialog som kommer att genomföras under september månad".

– För Lundakvintetten är det viktigt med polisnärvaro i våra östra kommundelar och att polisen även fortsättningsvis har en fysisk plats i Dalby. Därför bistår vi nu polisen med att hitta alternativa lokaler, exempelvis i Allaktivitetshuset, skriver Philip Sandberg (L), i en kommentar.

Publicerad 07 September 2019 00:00