Anders Almgren och Fanny Jophansson från Socialdemokraterna vill i en ny motion riva upp budgeten som togs i juni och göra om processen under hösten.

Anders Almgren och Fanny Jophansson från Socialdemokraterna vill i en ny motion riva upp budgeten som togs i juni och göra om processen under hösten. Foto: Fredrik Magnusson

S: Riv upp budgeten i Lund – gör om processen i höst

"Vi har aldrig tagit till ett så pass skarpt instrument "

LUND.

Socialdemokraterna i Lund vill riva upp budgeten och göra om hela processen under hösten.

Av
Fredrik Magnusson

Sanna Hjalmarsson

Partiet har lagt fram förslaget i en ny motion med namnet "Gör om gör rätt".

– Vi har aldrig tagit till ett så pass skarpt instrument under mina år i politiken. Vi kräver inte att alla ska tycka lika, eller att de ska ställa sig bakom Socialdemokraternas budgetförslag. De styrande partiernas budget medför stora nedskärningar inom välfärden och det är inte rimligt. Jag tror alla, oavsett ideologi, inser att nedskärningarna kommer drabba välfärden väldigt hårt, säger Anders Almgren (S).

Förutom att riva upp budgeten vill S att det Lundaförslag som behandlar budgeten för skolan ska tas upp i fullmäktige. Något även Miljöpartiet fört fram.

En av anledningarna till att S lägger sin motion är de signaler de fått från allmänheten.

– Det är en väldigt tydlig bild som vi fått när elever, anställda och anhöriga hör av sig och är oroliga för hur det ska bli. Till och med folk som inte har barn i skolan hör av sig. Vi vill starta en process med motionen, säger Anders Almgren (S).

Samtidigt saknar Anders Almgren och partikollegan Fanny Johansson en konsekvensbeskrivning av den beslutade budgeten från styret.

– Jag tror de överskattat de besparingar som kan göras genom exempelvis digitalisering, säger Fanny Johansson (S).

– Styret valde att inte beskriva konsekvenserna i sitt förslag men de måste ha nåtts av samma frustration som vi gjort från anställda och anhöriga, säger Anders Almgren (S).

– Vi menar inte att budgeten ska göras om för att vi inte är nöjda men vi säger att vi kan inleda samtal. Det är en utsträckt hand men också en uppmaning.

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) kommenterar S förslag enligt följande:

– Lunds kommuns högst beslutande politiska församling, kommunfullmäktige, har i gängse ordning beslutat om en budget på samma sätt som vi gjort alla andra år. Det är en budget beslutad helt i enlighet med den budgetprocess Socialdemokraterna ställt sig bakom och som gällde även under deras styre. Det vet Anders Almgren efter alla år i politiken.

– I princip alla andra partier utom S har insett att vi inte kan fortsätta att driva Lunds kommun mot konkurs och låta våra barn och barnbarn ta smällen med enorma skuldberg.

Publicerad 08 September 2019 00:00