Två poliser varnas i Lund.

Två poliser varnas i Lund. Foto: Adobe Stock

Poliser varnas efter vådaskott i garage

Lyfte ut kulsprutepistol ur bilen

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Två poliser i Lund som hanterade en kulsprutepolis felaktigt varnas av personalansvarsnämnden hos polisen. Händelsen utspelade sig i polisens garage när poliserna lyfte ur ett vapen och ett vådaskott gick av.

Enligt den skriftliga rapporter som gjorts hanterades vapnet inte enligt polisens riktlinjer. Det åligger en polis att hantera sitt vapen på ett sådant sätt att fara för säkerheten inte uppkommer. Genom att hantera vapnet felaktigt har båda polismännen av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.

Publicerad 12 September 2019 08:06