KLUVEN. Rektor Christer Molinder förstår de föräldrar som vill ha ett filter på datorerna, men är osäker på om det skulle hindra eleverna från att hamna på porrsajter. Foto: Sara Frostberg Lowery

KLUVEN. Rektor Christer Molinder förstår de föräldrar som vill ha ett filter på datorerna, men är osäker på om det skulle hindra eleverna från att hamna på porrsajter. Foto: Sara Frostberg Lowery

Rektorn tror på information

Av
Sara Frostberg Lowery

LUND. Palettskolans rektor, Christer Molinder, är mer kluven. Att installera ett filter på datorerna tror han inte kommer att hindra eleverna från att titta på det de är nyfikna på.
– De kommer att hitta vägen dit i alla fall, säger han.

Istället för förbud och stopp tror Christer Molinder på en kontinuerlig diskussion med eleverna. Att förbjuda och stänga av är inte framkomlig väg. Verkligheten ser ut som den gör och det är skolans uppdrag att lära eleverna att hantera den, menar Christer Molinder.
– Lägger man ett filter där, så tror man kanske att man är trygg, säger han.

Allt mer aktuellt
I dag har skolan ett tjugotal bärbara datorer och säkerligen kommer det att bli fler i framtiden. Frågan om vad barn och unga ser och hör på nätet kommer att bli mer och mer aktuell för skolorna i kommunen, tror Christer Molinder.

Fortfarande i början
På Palettskolan är man i uppstartsfasen med arbetet kring etik och säkerhet på internet. Bland annat funderar man på att anställa en IKT-pedagog .
– Det här med bärbart i Lunds kommun är väldigt nytt. Men diskussionen om hur vi använder internet – det är det som är det absolut viktigaste, säger Christer Molinder.

Publicerad 23 March 2010 00:00