ENIGA. - Vi är nöjda med att kunna lägga fram den här budgeten som vi är eniga om, sade kommunalrådet Tove Klette (FP). Tillsammans med Mats Helmfrid (M), Lars Bergweall (C) och Torsten Czernyson (KD) presenterade hon budgetförslaget för 2011 på måndagen. Foto: Sara Frostberg Lowery

ENIGA. - Vi är nöjda med att kunna lägga fram den här budgeten som vi är eniga om, sade kommunalrådet Tove Klette (FP). Tillsammans med Mats Helmfrid (M), Lars Bergweall (C) och Torsten Czernyson (KD) presenterade hon budgetförslaget för 2011 på måndagen. Foto: Sara Frostberg Lowery

Babyboom och populära skolor slukar pengar 2011

Men pengarna räcker till vårdnadsbidrag, kulturpengar och satsning på näringslivet

Av
Sara Frostberg Lowery

LUND. Trots ett osäkert läge känner de styrande allianspartierna en försiktig optimism. I budgetförslaget för 2011 räknar man med ökade kostnader för bland annat förskola och skola. Men det blir ändå pengar över till satsningar på kultur, näringsliv och renhållning.

– Det känns inte riktigt lika osäkert som för ett år sedan, när vi var mitt i finanskrisen, sade kommunalrådet Mats Helmfrid (M) när allianspartierna presenterade sitt förslag till budget för 2011 och ramar för 2012 och 2013.
Partierna har valt ett försiktigt förhållningssätt, där man inte räknat med några extra pengar från regeringen.

Satsar på näringslivet
I spåren av Astra Zenecas besked att man lägger ned verksamheten i Lund, vill alliansen stärka kommunens arbete för det lokala näringslivet. Knappt tre miljoner extra går till marknadsföring av kommunen och arbete med att få hit fler företag. Pengarna räcker också till lördagsöppet på turistbyrån, medborgarenkät, näringslivsdag med mera.
Parker och gator ska rustas upp och bli renare. För det arbetet avsätter de borgerliga partierna fem miljoner kronor under 2011 i sitt budgetförslag.
– Det behövs – park- och gatuunderhållet är eftersatt, sade Lars Bergwall (C).

Pengar till gymnasieskolan
Allt fler tonåringar från andra kommuner söker sig till Lund när det är dags att gå gymnasiet. Därför får gymnasieskolan drygt sju miljoner. Även Internationella skolan växer och får en dryg miljon extra 2011 och drygt fyra miljoner både 2012 och 2013. Även den nya byggutbildningen på Vipan kostar – 1,2 miljoner 2011 och runt fyra miljoner de två följande åren.

Babyboom
För att kunna erbjuda alla barn en plats på dagis i babyboomens Lund behövs 11,5 miljoner nästa år. De följande åren handlar det om drygt 20 miljoner per år som allianspartierna vill ge förskolan. Även grundskolan och skolbarnomsorgen får några miljoner extra.
För den som vill stanna hemma med sitt barn lite längre införs vårdnadsbidrag från 2012. Det kostar kommunen två miljoner om året.

Många behöver hjälp
En tung utgiftspost i kommunens budget är de ökande kostnaderna för socialbidrag. Sedan tidigare har socialnämnden fått 26 miljoner extra för att kompensera detta.
– Det är både att fler personer behöver hjälp och att det är större summor, sade Tove Klette (FP).
Av de pengar som reserverats för kulturhuvudstadsåret får kultur- och fritidsnämnden 10 miljoner per år att fördela. Tidigare har nämnden fått söka pengarna centralt.
Projektet med kulturcash, där ungdomar genom Wickmanska gården kan söka pengar till kulturprojekt de vill genomföra, får 300 000 kronor om året.
Lunds ungdomar kan också glädja sig åt fler sommarpraktikplatser. 1,3 miljoner extra sätts av de kommande tre åren.

Publicerad 18 May 2010 00:00