DATASMART. David Thorisson driver bloggen tillsammans med de andra läkarna på akutmottagningen i Lund. Foto: Sara Frostberg Lowery

DATASMART. David Thorisson driver bloggen tillsammans med de andra läkarna på akutmottagningen i Lund. Foto: Sara Frostberg Lowery

Akutläkarnas ökar sin kompetens genom blogg

Lundaläkare drar nytta av it-tekniken

Av
Sara Frostberg Lowery

LUND. Glöm de traditionella tidskrifterna och konferenserna. Framtiden när det gäller fortbildning i läkaryrket finns på nätet. Det är David Thorisson, akutläkare på universitetssjukhuset i Lund, övertygad om. I höstas startade han och kollegorna en blogg där kunskap och erfarenheter utbyts.

Akutläkare är en ganska ny specialitet inom läkaryrket och många av de läkare du träffar på akuten är relativt unga. Kanske är det därför it-tekniken på allvar har gjort sitt intåg just där.
– Jag har alltid jobbat mycket med datorer, säger David Thorisson, som arbetar som läkare på akuten i Lund.
I höstas kläckte han idén att starta en blogg där han och kollegorna kunde dela med sig av olika fall de möter i sin yrkesutövning, diskutera och på så vis öka sin kunskap. Den här typen av bloggar finns på flera håll i utlandet, men i Sverige tror David Thorisson att han och kollegorna är först.
– Anledningen till att bloggen startade är att vi vill profilera oss som akutläkare. Med bloggen får vi en bra chans att komma i kontakt med kollegorna, säger han.

Säkert för patienterna
Inläggen kan exempelvis handla om en ovanlig hudåkomma eller funderingar kring hjärtsvikt.
Patienterna avidentifieras förstås. Det ska inte på något sätt gå att lista ut vem personen bakom fallet är. Etik och patientsäkerhet är något som David Thorisson och kollegorna funderade mycket kring innan de började blogga.
– Innan vi startade gick vi igenom en stor process där vi talade med sjukhusjuristen, avdelningschefen och mediaansvarig. Och vi vet att vi har kritiska ögon på oss, säger han.
En annan aspekt är att det talas så mycket om att ni läkare har så lite tid för patienterna på grund av administration. Bloggandet tar ju ännu mer värdefull patienttid.
– Jo, men nästa gång när jag träffar en patient med samma tillstånd känner jag mig mycket mer kompetent och hanterar fallet snabbare, säger David Thorisson.

Breddar sin kompetens
Bloggen har fallit ut precis så som de trodde. Läkarna lär av varandra och kommentarer kommer både från de egna kollegorna och från andra mottagningar.
– Jag känner att det är otroligt lärorikt att skriva, man strävar efter att skriva professionellt och får således gå igenom den aktuella vetenskapen och erfarenheten och jämföra med sitt fall, säger David Thorisson.
Engagemanget för bloggen har blivit stort på akuten och nästan 30 läkare bidrar med inlägg.
– Jag tror att alla i gruppen känner att det har gjort en stor skillnad, säger han.
Akuten använder sig också av it-tekniken på andra sätt. Genom att lyssna och titta på föreläsningar via nätet kan läkarna snabbt och enkelt ta del av nya rön från hela världen.
– Traditionen har varit att läkare har uppdaterat sig genom att åka till konferenser eller läsa textböcker som redan på två, tre år blivit gammal vetenskap, säger David Thorisson.
På bloggen tipsar läkarna också varandra om olika videoföreläsningar. Det finns planer på att Lundaläkarna i framtiden också ska börja filma föreläsningar och lägga ut på nätet.
Ett annat sätt att fortbilda sig har varit att läsa vetenskapliga artiklar i tidskrifter. Men informationen på nätet är färskare då bloggkollegorna dagligen läser, filtrerar och sprider det viktigaste, menar David Thorisson.
– Vi läkare som hämtar information så här, vi blir mycket snabbare up-to-date. Jag hoppas verkligen att mina kollegor öppnar ögonen för detta. Det kan göra en stor insats för patientvården.

Fotnot: bloggen hittar du på http://akutlakarna.blogspot.com/

Publicerad 01 April 2011 00:00