Ola Persson tillverkar sin egen el

”Inte så komplicerat som man tror”

Av
Carolina Svensson

ENERGI. Miljön hamnar mer och mer i fokus och vi lär oss att sopsortera rätt och använda lågenergilampor. Men vad kan vi göra mer för att värna om miljön och samtidigt spara pengar? Ola Persson från Lund blev nyfiken på hur man kunde tillverka sin egen el och satte därför solceller på hustaket.

– Jag ville ta reda på hur komplicerat det var och hur kostnaderna såg ut, säger Ola Persson. Det är coolt att tillverka sin egen förnyelsebara energi! Nu kan jag också hjälpa andra som vill veta hur man gör.

Ola Perssons solceller har varit igång sedan början av augusti. Hittills har solcellerna tillverkat mer el än vad som har behövts till huset.
– Många tror att det är jättekomplicerat, säger Ola Persson. Jag köpte in några solpaneler och kontaktade en installatör. Förutom det, så behövs bygglov och installatören måste höra av sig till elnätsbolaget och anmäla anläggningen.

Den el som tillverkas men som inte används av Ola Persson och hans familj skickas ut på det allmänna elnätet. För den överskottsproduktionen får de numera 1 kr/kWh av Lunds Energi.
Det kan jämföras med kostnader för investeringen av solcellerna, amorteringar, ränta och installation som motsvarar 1,98 kr/ producerad kWh. När solelen inte räcker till, köper familjen in vanlig el för ca 1,40 kr/kWh inkl skatter och avgifter.
Anläggningens livslängd beräknas till minst 25 år och på den tiden kommer den att producera minst 90 000 kWh el.

– Fortsätter priset för el uppåt som det brukar göra så kommer det vara en lönsam och trygg investering på några års sikt, säger Ola Persson.
Det finns även ett solcellsbidrag som man kan ansöka hos staten, för det får man tillbaka 60% av investeringen, men hela Sverige ska dela på 50 miljoner kronor. Får Ola Persson den subventionen kostar solelen bara ca 0,89 kr/kWh istället för 1,98 kr/kWh.
Antalet privatpersoner som producerar sin egen el med hjälp av solceller i Lunds kommun kan räknas på handens fem fingrar. Men Ola Persson tror att fler och fler kommer att tillverka sin egen el i framtiden.

– Det finns ett ökat intresse när man pratar med folk om det, säger han. Dessutom har priset för solcellspaneler halverats på två år.
Förutom att det går bra för familjens solenergi så hör folk av sig till Ola Persson om deras projekt.
– Jag fick några solpaneler över som jag sålde, säger han. Bland annat sålde jag till en man som skulle ha en på sin husbil när han skulle på semester runt om i Europa. Han skrev och berättade att han inte behövde köra till campingar med eluttag utan han kunde stå var han ville och lagrade elen på ett batteri på dagen och kunde spela musik och ha fest hela kvällen utan att strömmen tog slut.

Hur blir det el av sol?
Sol på panelen, skapar spänning mellan fram och baksidan av solcellen. Likström skapas och skickas ner till växelriktaren som gör om det till 230 volt växelström. Strömmen kopplas vidare in till proppskåpet och används i huset och eventuellt överskott skickas direkt till elnätet. Södersluttande eller plana tak är lättast och effektivast att sätta solceller på.

Publicerad 13 September 2011 03:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag