Ökat intresse för egen eltillverkning

Om elföretag betalar

Av
Carolina Svensson

SKÅNE/LUND. Problemet med att tillverka sin egen förnybara el med hjälp av solceller är inte längre kostnaden eftersom priserna för solceller det har sjunkit. Sedan några år tillbaka finns även ett investeringsstöd för solceller i Sverige. Svårigheten ligger i vad man ska göra med den överproducerade elen. Det tror Anna Cornander som är projektledare på Solar Region Skåne.

–Intresset har ökat, både hos privatpersoner och elbolagen, säger Anna Cornander. Men jag har märkt att det svalnar när elbolagen inte vill betala för elen som går ut i elnätet.

Det finns elbolag som har valt att betala de kunder som får ett överskott av elen, men långt ifrån alla.

Anpassa efter huset
– Har man en elleverantör som inte är beredd att betala tycker jag inte att man ska bygga större solcellsanläggning än vad huset behöver, Anna Cornander. Då är det bättre att anpassa anläggningen så att den precis täcker husets elförbrukning en solig dag när solcellerna producerar som bäst. Men vi jobbar med att försöka införa nettodebitering.

Nettodebitering innebär att elbolagen "köper" den överproducerade elen från privatpersoner till samma pris som de säljer den. Men lagstiftningen är på elbolagens sida, staten får inte in pengar för skatt och moms om företagen använder sig av nettodebitering. Detta enligt en utredning som gjordes av energimarknadsinspektionen, som nu ligger hos skatteverket för ännu en utredning. Trots detta finns det några energibolag i Norrland som jobbar med nettodebitering, och ytterligare ett antal energibolag som valt att betala ett lite högre pris för att köpa solel.

"Får ta ställning til det då"
Jämfört med andra elleverantörer betalar Lunds Energi ett förmånligt pris till mindre producenter av el.
– Vi betalar under förutsättningarna att kunden är ansluten till Lunds energis elnät, säger Jens Nyed på Lunds Energi.

Det kunden producerar på årsbasis ska vara mindre än det som förbrukas. Producenten måste ha ett säkringsabonnemang mindre än 63 ampär och maxeffekt på 43,5 kW.
– Om lagen om nettodebitering går igenom får vi ta ställning till det då, säger Jens Nyed. Vi betalar redan ett bra pris idag.

DETTA ÄR SOLAR REGION SKÅNE:

Solar Region Skåne är en ideell förening som verkar för en ökad användning av solenergi i Skåne-regionen. Den 18 oktober anordnar föreningen ett seminarium på temat solenergin och energibolagen.

Publicerad 14 September 2011 03:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag