Så mycket kostar sophanteringen

5,50 om dagen

HEMMA&BO. 5,50 kronor om dagen, och i runda slängar 2 000 kronor om året. Där landar villaägarens genomsnittliga kostnad för att få sina sopor hämtade och återvunna.

I förrfjol betalade ett svenskt villahushåll i genomsnitt 2 000 kronor för att få sitt hushållsavfall hämtat. Motsvarande kostnad år 2009 var 1 970 kr, enligt en ny rapport från Avfall Sverige - landets branschorganisation för avfall och återvinning. Avgiften för hushåll i flerbostadshus var i medeltal 1 240 kr per lägenhet.
Prislappen på att få hushållsavfallet hämtat baseras oftast på kärlets storlek och på hämtningsintervallet. Dessutom kan olika typer av så kallad miljöstyrande taxa användas för att styra över mer avfall till återvinning, till exempel viktbaserad avgift. Enligt Svenskt Avfall tillämpar 29 kommuner vikttaxa och avfallsavgiften var i genomsnitt 1 820 kr per år i dessa kommuner.

Så många som 160 av rikets kommuner har någon form av separat insamling av matavfall.
– Matavfallsinsamling är ett prioriterat område och kommunerna arbetar hårt med att bygga upp insamlingen av matavfall. Det är en stor omställningsprocess som tar tid, men landets kommuner är på god väg att uppfylla miljömålen, säger Jenny Westin, Avfall Sveriges expert på taxor och statistik, i ett pressmeddelande.
Enligt Svenskt Avfall är den årliga avfallsavgiften för villahushåll i kommuner där fler än hälften av hushållen samlar in avfallet som en blandad brännbar fraktion i genomsnitt 1 895 kronor. I kommuner där fler än hälften av hushållen har matavfallsinsamling är den genomsnittliga avgiften något dyrare; 2 165 kronor.

Visste du att
71 procent av landets kommuner anlitar entreprenör för insamling av kärl- och säckavfallet, medan 29 procent utför insamlingen i egen regi. Källa: Svenskt Avfall

Publicerad 12 March 2012 07:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag