Säkerheten viktig vid poolbygge

Av
Lotta Dahlsjö

VATTEN. Att kunna hoppa direkt i poolen när man går utanför dörren en varm sommardag är mångas dröm. Men det finns lite att tänka på innan man sätter igång med poolbygget.
Boverkets byggregler ställer krav på att bassänger på tomten ska utformas på ett sätt så att barn inte ska råka ut för olyckor.
– Då handlar det framför allt om säkerheten för andras barn. Sina egna barn på tomten förväntas man ha koll på, säger Lars Estlander, arkitekt på byggregelenheten på Boverket.

Till exempel kan man bygga ett staket som är minst 90 centimeter högt och som barn inte kan klättra på eller krypa under, för att förhindra olyckor.
– Har man staketet runt sin tomt går det bra, men det vill till att man har en grind som ett litet barn inte kan öppna, säger Lars Estlander.
Täcka över poolen
En annan lösning är att täcka över poolen med något typ av skydd som klarar vikten av ett barn, utan att ge vika.
– Men poolövertäckning kan vara svårt att få till att fungera i praktiken. Det innebär ju att poolen ska täckas över så fort den inte används.
Ansvaret för att uppfylla säkerhetskraven ligger alltid på fastighetsägaren. Sedan är det byggnadsnämnden – eller motsvarande nämnd – i respektive kommun, som har ansvar för att utöva tillsyn.
Är man orolig över säkerheten kring en pool i sitt närområdet tipsar Lars Estlander om att göra en anmälan till den lokala byggnadsnämnden.
– Kommunen har ingen skyldighet att följa upp säkerheten men gör man en anmälan måste de ut och titta.
Kan krävas bygglov
Det är också hos den lokala byggnadsnämnden som du ansöker om bygglov och marklov för din pool. Vilka tillstånd du behöver beror på vilken pool du ska bygga och på vad du vill bygga i samband med din pool, – som plank och trädäck – och om du vill ansluta till kommunalt vatten.
– Ska du schakta bort mycket massor kan det till exempel krävas marklov och ska du bygga ett stort plank intill din pool kan det krävas bygglov, säger Lars Estlander.
Även lösa pooler blir en allt vanligare syn i trädgårdar och här ser Lars Estlander ett problem.
– Dessa faller inte under våra regler men är minst lika farliga då de i dag kan vara 15–20 kubikmeter stora och 1,5 meter djupa.

Fotnot: De allmänna råden i Boverkets byggregler kan inte jämställas med lagtext.Det finns möjligheter att välja andra lösningar, men man måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen i Boverkets byggregler.Förslag på hur du kan öka säkerheten:

Staket eller nätstängsel: – Minst 90 cm högt, gärna ännu högre. – Bör omsluta pool, damm eller tomt på alla sidor. – Luckorna mellan spjälorna bör vara 2,5– 9 centimeter. – Ta bort föremål kring staketet som barn kan klättra på. Täckande överdrag eller nät: Ska vara utformat för pooltäckning och hålla att gå på. – Använd inte vanlig presenning. – Barn ska inte kunna lossa eller krypa in under skyddet. Har du flyttbar pool? – Töm poolen eller ta bort ytterstegen efter användning. Låsbart pooltak: – Pooltak kan kräva bygglov. Kontrollera med din kommun. Källa: Barnsäkerhetsrådet

Publicerad 14 March 2012 12:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag