Alla har inte råd att bo kvar

RENOVERING. Vad händer med hyresgästerna när bostadsområden med akut renoveringsbehov rustas upp? Har de råd att bo kvar? Nej knappast alla, är svaret på den frågan enligt en undersökning från Hyresgästföreningen.

Av de tillfrågade i Hyresgästföreningens undersökning instämde sex av tio (62 procent) i att informationen från hyresvärden i samband med ombyggnaden hade varit bra.
Var fjärde (27 procent) instämde helt eller till stor del i att de haft möjlighet att påverka ombyggnadens omfattning.

70 procent uppgav att de har fått höjd hyra i samband med ombyggnaden. Av de som har fått höjd hyra instämde 63 procent i att de före ombyggnaden fick information från hyresvärden om hur stor hyreshöjningen skulle bli.
Tre av tio (32 procent) av de som fått höjd hyra menade att hyreshöjningen var rimlig i förhållande till lägenhetens standardhöjning. Sex av tio (59 procent) tyckte inte att den var rimlig.

Bland dem som hade en pågående ombyggnad/renovering under mätperioden svarade 20 procent att de definitivt inte eller kanske inte skulle ha råd att bo kvar i sin lägenhet efter hyreshöjningen. 62 procent svarade att de definitivt/troligen skulle kunna bo kvar.
Källa: Hyresgästföreningen

Publicerad 22 March 2012 00:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag