Lägre lån ger resultat

Av
Sophie Lindström tema.redaktion@lokaltidningen.se

HEMMA&BO. För första gången på tio år har belåningsgraderna minskat och andelen hushåll med nya lån över 85 procent har halverats sedan 2009. Bolånetaket har alltså gett effekt.
Den första oktober 2010 gjorde Finansinspektionen en begränsning av hur mycket pengar man fick låna till sin bostad. Syftet med bolånetaket var att alla hushåll skulle kunna ha en marginal.
– Utvärderingen visar att bolånetaket har haft effekt. Men det är viktigt att bostadspolitiken inte blir ett hinder för de som vill flytta. Det är en förutsättning för både sysselsättningen och näringslivets möjligheter att växa att vi har en aktiv bostadsmarknad säger Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken i ett pressmeddelande.

Av de hushåll som har lånar över bolånetaket amorterar 98 procent låntagarna. Detta visar en undersökning gjord av Finansinspektionen.
– Det vi ser nu är att både banker och hushåll har anpassat sig väldigt snabbt till de nya reglerna, säger Jonatan Holst, presschef vid Finansinspektionen.


Dyrare med egen bostad

HEMMA&BO. Medelpriserna för bostäder stiger. Från år 2009 till 2010 skedde en ökning på hela 9,5 procent. Även antalet sålda bostadsrätter ökar och under 2010 såldes drygt 97 000 bostadsrättslägenheter till ett genomsnittspris av 1,3 miljoner kronor. Detta var en ökning med 2800 lägenheter fler än året innan.
Under tioårsperioden 2000 till 2010 har omsättningen av bostadsrätter ökat varje år med undantag år 2008. Den sammanlagda försäljningssumman år 2010 uppgick till 127 miljarder kronor vilket är den största summan någonsin. Detta enligt ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån angående Bostads- och byggnadsstatistisk för 2012.
Sophie Lindström tema.redaktion@lokaltidningen.se

Publicerad 27 March 2012 06:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag