Hallå där, Håkan Lockby

Gatuchef i Lund.

Av
Peter Löfström

Vad är nästa steg i spårvägsprojektet Lund C-Brunnshög?
Detaljplanearbetet pågår och i mars räknar vi med att byggnadsnämnden ska besluta om samråd. Det innebär att 6 detaljplaner därefter presenteras för allmänhet och myndigheter, enligt den normala demokratiska processen.
Vad avgör slutgiltigt hur spåren ska dras?
Diskussionerna om Clemenstorgets utveckling handlar inte i första hand om spårvägen utan om att få en bra totallösning för alla trafikslag vid Lund C. Det ökade resandet kommer att kräva förändringar i den fysiska miljön, och spårvägen är väsentligt mindre ytkrävande än till exempel bussar. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer preliminärt att ha en genomgång av de olika alternativen den 18 februari. Sedan räknar vi med att det finns ett inriktningsbeslut som kommunstyrelsen kan ta ställning till på sitt möte i mars. Därefter startar planprocessen.
När börjar spårvagnarna rulla i Lund?
Det pågår flera utredningar, bland annat om miljökonsekvenser. Vi väntar också på ett förhandsbesked när det gäller finansieringen, där staten har en viktig roll. Det är alltså mycket som återstår innan byggnationen kan börja. Målet är trafikstart vid årsskiftet 2016/2017.


null

Publicerad 06 February 2013 07:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag