Lundaforskare strider för akademisk frihet

LUND. Den akademiska friheten i Sverige är hotad. När universiteten ska drivas som privata företag krockar det med vetenskapliga friheten. Detta har fått två forskare i Lund att starta Academic Rights Watch.
– Det är enligt min mening en följd av den politik som bedrivs. Vi ser samma problematik när exempelvis skolan och vården ska drivas som företag, säger Erik J Olsson som är professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet..

Visa mönster

Academic Rights Watch är en sida på nätet som ska dokumentera och lägga upp offentliga handlingar samt belägga de fall där den akademiska friheten kränks.
– Vi vill visa på att det finns mönster och att det inte rör sig om enstaka fall. Det pratas mer och mer om detta inom forskarvärlden men vi tror att det finns ett stort mörkertal, säger Erik J Olsson som själv varit föremål för att fått sin yttrandefrihet reglerad då han kritiserade forskning.

Två grupper

En del av bakgrunden till att Erik tillsammans med Magnus Zetterholm, docent och universitetslektor i Nya testamentets exegetik, startade hemsidan finns i den enkät som skickades ut till anställda på Lunds universitet.
– 40 procent av dem som svarade skrev att de inte ansåg att de fick säga vad de ville och det är djupt oroande. Vi vill hjälpa till att ha en bra forskning, säger Erik.
Erik kan se två grupper bland dem som arbetar universitetet, de som bryr sig och de som inte bryr sig alls.
– Genom vår kritiska granskning vill vi hjälpa högskolorna att bättre uppfylla grundläggande akademiska principer och ideal. Vi vill även ge allmänna råd om vad man kan göra om man fått sina akademiska rättigheter kränkta.
- Men vi vill inte bara kritisera utan även uppmärksamma personer och organisationer som aktivt verkar för större akademisk frihet.”

Botten i Europa

Universitetens ledning tror Erik kan vara en orsak till att Sverige i vissa rapporter befinner sig i botten i Europa när det kommer till akademisk frihet.
– Hade universiteten letts av framstående akademiker tror jag det varit annorlunda. Nu väljer man ofta folk som inte har någon bakgrund inom forskning utan istället är rena administratörer och det är ett stort problem.
– Sverige ligger i botten tillsammans med länder som Grekland och Malta i rapporter gjorda av den brittiske utbildningsforskaren Terrence Karran. Andra rapporter har visat att Sverige hamnar i mitten.

Andra lärosäten

Ledningen på Lunds universitet har inte reagerat på initiativet men Academic Rights Watch har redan spridit sig till andra lärosäten och fått lokala representanter.
– Det har varit bra respons och vi är nu representerade i Umeå, Göteborg och Uppsala men målet är att sprida oss till alla lärosäten i Sverige.
Du hittar sidan på www.academicrightswatch.se.

Publicerad 20 March 2013 06:00