Gör boendekoll råder forskare

Av
Helene Nordgren

LUND. En plötsligt försämrad hälsa kan göra det svårt och till och med omöjligt att bo kvar i sitt hem. Därför kan det vara smart att tidigt ta sig en funderare på hur tillgängligt det egna boendet är, råder arbetsterapeuten Marianne Granbom som nyligen disputerade vid Lunds universitet med en avhandling om äldres boende och flytt.
– Vi är ofta medvetna om en handfull saker som kan bli problem vid en funktionsnedsättning men det finns en tendens att vi missar vissa saker som exempelvis tunga dörrar på väg till tvättstugan, sopsortering, avstånd till parkeringen eller hur vi kan få tag på posten.

Vardagssysslor

I sin avhandlingen har hon tittat på kombinationer av boende- och olika hälsovariablar som kan trigga en flytt, exempelvis kognitiv svikt.
– Det finns två spår i avhandlingen. Dels att vi måste kunna utföra de vardagliga sysslor som vi gillar för att vi ska må bra med det boende vi väljer och dels att vi behöver fundera på hur vi känner för vårt hem.

Att sortera sopor är exempel på en syssla som kan innebära problem för en äldre person. Höga och otympliga tunnor är ett vanligt miljöhinder, menar Marianne Granbom. Foto: Helene Nordgren

Att sortera sopor är exempel på en syssla som kan innebära problem för en äldre person. Höga och otympliga tunnor är ett vanligt miljöhinder, menar Marianne Granbom. Foto: Helene Nordgren

Olika hinder

Många äldre vill inte flytta. Vad står det för? Vad har man för band? Hur identifierar man sig med hemmet? Hur ska man göra för att nästa boende ska kännas hemtrevligt? Det är frågor som man kan ställa sig som äldre eller om man har en funktionsnedsättning menar Marianne Granbom.
– Att bo otillgängligt med en rad olika hinder ger ett onödigt stort hjälpbehov. Det kan vara en god idé att ta på sig ett par andra glasögon när man funderar på hur hemmet kan fungera i framtiden. Många har svårt att föreställa sig själv att i framtiden behöva rollator. Det är kanske lättare att tänka på hur bostaden fungerar om man får besök av en vän som har rollator.

Nya boendeformer

I de intervjuer som hon har gjort med äldre framkommer det att det behövs ett större utbud av olika boendeformer.
– Tyvärr råder det på många håll brist på bra bostäder med hög tillgänglighet. Men det börjar dyka upp en del spännande boendeformer. Ett exempel är Karlskrona Seniorhus Förening, ett gäng som vill bo kollektivt och som uppvaktar ett byggföretag. Om ni bygger huset så som vi önskar flyttar vi in resonerade de, ett winwin-läge.
När Göteborgs stad började tillgänglighetsmärka kommunala bostäder blev det en viktig faktor även för exempelvis barnfamiljer, säger Marianne Granbom.
Hur vill du själv bo som äldre?
– Även om det känns fjärran just nu med mitt liv med småbarn i ett villaområde så har jag faktiskt tänkt en del på det under arbetet med avhandlingen. Något som verkar tilltalande är olika former av generationsboende eller kooperativt boende.

Publicerad 07 March 2015 14:23

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag