Daniel Fjellström prisades

Får stipendium i Sten Bromans namn

LUND. Uarda-Akademin i Lund har hedersuppdraget att förvalta det tonsättarstipendium som Sten Broman bestämde skulle delas ut i hans namn. Årets pristagare är Daniel Fjellström som får priset med följande motivering: ” För ett idogt och hängivet arbete i Sten Bromans efterföljd har 2015 års tonsättarstipendium tilldelats Daniel Fjellström. Med musikalisk kreativitet, klangfullhet och skönhet har Fjellström redan satt många avtryck i svenskt och internationellt musikliv. Uarda-akademien vill framhålla hans framgångsrika verk för opera, TV och film, vilka säkert hade imponerat på Sten Broman”.

Publicerad 30 March 2015 08:52