Pengarna klara för spårväg i Lund

Byggstart redan senare i år

Av
Fredrik Magnusson

Fredrik Magnusson

LUND. Trafikverket kommer att föreslår regeringen att medfinansiera byggandet av spårvägen i Lund. Bygget kan komma igång redan under 2015.

Trafikverket har gjort helt om i frågan. Bara för ett par veckor sedan gav man Lunds kommun tummen ner i frågan men nu har man ändrat sig och inkluderar Lund bland de projekt som inkluderas i stadsmiljöavtalet som handlar om styrmedel för hållbara städer där kollektivtrafik ska stimuleras. Den 20 maj lämnar Trafikverket över en rapport till regeringen med sammanlagt sex projekt och där finns spårvägen med.
– Vi har aldrig varit närmare ett förverkligande av spårvägen än nu. Vi ska inte ropa hej ännu men mycket i osäkerheten har legat inom finansieringen men det har nu lösts, säger Anders Almgren (S) som är kommunstyrelsens ordförande.
Det är en hel del kvar för Lund att göra. De sex nu överklagade detaljplanerna ska godkännas, den nytillsatta expertgruppen ska komma med sin redovisning i juni och projektet ska ha igångsättningstillstånd från kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
– Under sensommaren borde vi kunna ta beslut i fullmäktige och sedan får den rättsliga processen med detaljplanerna ta sin tid.
Det handlar om 367 miljoner kronor som man sökt från statligt håll. Det täcker hälften av infrastrukturkostnaderna. Den andra hälften ska kommunen stå för. Vagnar och depå som kommer att kosta mellan 400 och 450 miljoner kronor står Region Skåne för.
– Vi har haft problem med finansieringen i projektet men detta gör också att vi kan fullfölja våra projekt på Brunnshög, säger Christer Wallin (M).
– Projektet ska tåla en granskning och det finns säkert saker som expertgruppen kommer peka på som kan göras bättre.
Projektet är stort och komplicerat och en upphandlingsfas tar tid men det finns saker som kan starta.
– En hel del förberedelsearbete kan göras ganska snart, som ledningsflytt och vi kan starta bygget på Solbjer nu när vi har en trygghet i spårvägsprojektet, säger Håkan Lockby som är teknisk direktör.
Om allt går som på räls för projektet kan de första spårvagnarna rulla tidigast i slutet av 2018 i Lund.

Publicerad 16 April 2015 15:47

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag