Spårvägsdebatt hettade till

Kommunfullmägtige i Lund

Av
Fredrik Magnusson

Fredrik Magnusson

LUND. Det blev debatt om spårvägen i fullmäktige igår och det hettade till. Bakgrunden till debatten var en interpellation om PR-byrån Aspektas inblandning i spårvägsfrågan.
Sverker Oredsson från FörnyaLund (FNL) ställde i en interpellation bland annat frågan till Anders Almgren (S) om det fanns ett politiskt beslut att betala PR-byrån Aspekta för, vad FNL kallar propaganda, spårvåg under gårdagens kommunfullmäktige. Det var också en fråga om en Aspekta skrivit en insändare som ska ha kostat kommunen 15 000 kronor.
Ander Almgren svarade att detta rörde tiden innan han blev kommunstyrelsens ordförande och att han inte kände till någon insändare. Han menade också att det inte rörde sig om propaganda utan om information till kommuninvånare i en fråga som hade brett politiskt stöd sedan lång tid tillbaka.
Sverker Oredsson hänvisade till regeringsformen och tryckte på saklighet och opartiskhet och sa att Almgren borde känt till att det fanns olika åsikter om spårvagnar i Lund. Han erbjöd sig också att helt gratis skriva insändare åt kommunen.
Ulf Nymark (MP) menade att det inte rörde sig om propaganda utan information om spårväg som grundar sig på politiska beslut.
Börje Hed (FNL) tog upp debattartikeln och kostnaden på 15 000 kronor som kommun betalat. Börje Hed överväger att anmäla detta till kommunrevisionen.
Anders Almgren ilskande då till över att FNL ställde honom till svars och hänvisade till Mats Helmfrid (M) eftersom besluten togs 2013 då Helmfrid var kommunstyrelsens ordförande. Helmfrid syntes inte till i talarstolen.

Publicerad 24 April 2015 09:17

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag