Experterna tror på dyrare spårväg i Lund

Spårväg behövs för att klara kommunens mål

Av
Fredrik Magnusson

Fredrik Magnusson

LUND. Spårvägsprojektet i Lund har granskats av en expertgrupp som nu har lämnat sin rapport. Gruppen säger att en spårväg behövs om kommunen ska uppfylla sina mål, men att projektet kan bli 200 miljoner kronor dyrare.
Expertgruppen har arbetat sedan i april med att gå igenom alla dokument om spårvägsprojektet som tidsmässigt sträcker sig tillbaka till tidigt 1990-tal.
– Kommunen har inte gjort några olagliga fel men det finns en del otydligheter, säger Mats Olsson som varit ordförande i expertgruppen där också Sven Lorentzi, Peggy Lerman och Anders Ling ingått.
Gruppen ser en fara med kostnaderna, som de menar kan bli 100-200 miljoner kronor dyrare än beräknat.
– Vi tror att spårkostnaden är lite för högt beräknad och att byggherrekostnaden, ledningsarbete och gatuomläggningen har underskattats, säger Anders Ling.
Kommunstyrelsens Anders Almgren (S) ser ett frågetecken med kostnaderna.
– Vi ska titta på kostnaderna nu direkt och de underlag som expertgruppen tittat på. Vi har ställt frågan direkt till ledningsägarna som ska skicka fakturan när vi tagit fram vår kalkyl.
Även Christer Wallin (M) vill titta på kostnaderna direkt.
– Vi har inte råd med några utsvävningar i det här projektet. 200 miljoner kronor extra är helt oacceptabelt.
Spårvägskritiska partiet FörNyaLund skriver i ett uttalande att de tycker det är extra intressant att expertgruppen delar deras uppfattning om att kostnadskalkylen inte håller. De skriver också att slutsatserna som dras må vara rimliga men att spårväg i Lund är orimligt och att expertgruppen inte bevarar den grundläggande frågan om det är rimligt att bygga spårväg i Lund.
Expertgruppen rekommenderar Lunds kommun att ta fram ett gestaltningsprogram för effekterna på stads- och kulturmiljö där Lundaborna får tycka till, något Anders Almgren (S) ser positivt på.
– Hela projektet skulle ha präglats av mer öppenhet från starten, det återstående arbetet ska göra det.
Anders Almgren (S) tror inte att rapporten kommer att försena spårvägsprojektet på något sätt.
I rapporten konstaterar expertgruppen att spårväg behövs för att klara kommunens mål vid full utbyggnad av Kunskapsstråket/Brunnshög. Hade kommunen haft en längre ambition i sina mål hade ledbuss klarat efterfrågan.

Publicerad 17 June 2015 09:08

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag