Åke Olson har arbetat världen över med järnvägsfrågor och bor numera i Lund där han skrivit remissvar på ramprogrammet kring Lund C och är engagerad i föreningen Vid Spåret. Han menar att den viktigaste frågan kring tågtrafiken i Lund glömts bort, nämligen kapacitetsfrågan.foto: fredrik magnusson

Åke Olson har arbetat världen över med järnvägsfrågor och bor numera i Lund där han skrivit remissvar på ramprogrammet kring Lund C och är engagerad i föreningen Vid Spåret. Han menar att den viktigaste frågan kring tågtrafiken i Lund glömts bort, nämligen kapacitetsfrågan.foto: fredrik magnusson

Lund C:

Ramprogram missar det viktigaste

"Löser du inte spårfrågan blir det ett problem i framtiden"

Av
Fredrik Magnusson

Fredrik Magnusson

LUND. Ramprogrammet kring Lund C missar det viktigaste, nämligen spårfrågan och hur kapaciteten ska klaras av. Det menar Åke Olson som arbetat med järnväg nationellt och internationellt i halva sitt yrkesliv och är engagerad i föreningen Vid Spåret.

– Löser du inte spårfrågan blir det ett problem i framtiden, säger Åke som menar att fokus ligger på byggnationen kring spårområdet och resenärflödet.
Spåren på Lund C är under vissa tider på dygnet mer än fulla, rent kapacitetsmässigt. Inom en snar framtid kommer fler spår att tillkomma och alla tåg passerar Lund.
– Tumregeln är lika många spår på perrongen som kommer in. Vid utbyggnaden kommer det vara åtta spår in och sex spår ut på perrongen. Ett eventuellt höghastighetståg ger ytterligare spår.
Tågtrafiken är inte bara passagerartrafik. Varje dygn passerar 80 godståg genom Lund, den siffran kommer att bli 100 i framtiden och då är inte trafiken som den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen kommer ge inräknad. Inte heller vad trafiken genom Hallandsåsen kommer att ge.
– Danska sidan trycker på för att använda den för godstrafik, den ska betalas av användarna.
Moderaterna har nyligen lagt en motion om tågtrafiken i Lund. I den fokuserar man på buller och stoftspridning från tågen kring de boende söder om Lund C. I förslaget finns en idé om att bygga ett tunnelliknande skydd från Trollebergsviadukten och söderut.
– Den skulle behöva vara minst sex meter hög och dessutom ta mark vid sidan av spåren. Spåren ligger dessutom två meter upp redan, säger Åke.
I praktiken skulle det kunna bli en betongmur genom Lund.
En annan tågfråga är höghastighetstågen som många kommuner vill ha.
– Ska Lund ha det måste terminalen ligga i centrum, annars finns det ingen poäng. Ute i Europa är oftast de terminalerna som flygplatser med säkerhetskontroller. Det går att klämma in vid Lund C men den måste grävas ned. Det gjordes en förstudie på detta men det blev nedlagt.
Nyligen hade föreningen Vid Spåret en träff med politiker i Lund för att tala om järnvägen och Åke var med på mötet.
– Politikerna var mycket intresserade och jag tror några av dem fick en glimt i ögat.

Publicerad 24 August 2015 08:38