Vill ha folkomröstning om spårväg

FörNyaLund lämnar in motion

LUND. Partiet FörNyaLund (FNL) lämnar idag in en motion till Lunds kommunfullmäktige, där man kräver en folkomröstning om spårvägsprojektet i Lund.
I motionen yrkar partiet på en kommunal folkomröstning snarast ska genomföras och att de nödvändiga praktiska frågorna kring omröstningen snarast ska bli föremål för partiöverläggningar.
FNL riktar stark kritik om hur spårvägsfrågan har hanterats i kommunen och menar att frågan låsts vid spårväg som det enda alternativet. Vidare menar FNL att projektet inte har någon demokratisk förankring hos Lundaborna.

Publicerad 28 October 2015 09:45

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag