Så här kan det se ut med bostäder vid bollhuset i framtiden. Illustration: Niklas Emgård/Zoom Arkitekter

Så här kan det se ut med bostäder vid bollhuset i framtiden. Illustration: Niklas Emgård/Zoom Arkitekter

Kan bli bostäder vid bollhuset

Två förslag är presenterade

LUND. Två idéer för bollhusets framtid har nu presenterats. Ett förslag går ut på att trycka in så mycket det går i de befintliga byggnaderna, medan det andra handlar om att bygga ett nytt idrottscenter med plats för lägenheter. Det senare förslaget är dessutom bra mycket billigare.

För ett par veckor sedan berättade Lokaltidningen om planerna för kampsportens och gymnastikens framtid i bollhuset. Det framkom då att två förslag fanns och att ett inkluderade bollhuset. Nu har kultur- och fritidsnämnden fått höra förslagen.
– Den ena idén bygger på att vi trycker in så mycket vi kan i bollhuset. Vi bygger ihop bollhuset med IFK-hallen. Det är ett svårt projekt ur produktionssynvinkel och allt måste göras i etapper eftersom det är fullbelagt med aktiviteter på bollhuset, säger Patrik Pålsson som är projektledare på Lundafastigheter.
Det andra förslaget är lite annorlunda.
– Där bygger vi ute på parkeringen. Det blir underjordiskt garage i två plan och ett modernt idrottscentrum ovanpå med lokaler som fyller alla ändamål.
– Ovanpå det är idén att bygga bostäder. Två hus med plats för 155 lägenheter. Ett hus med nio våningar och ett med sju våningar, säger Patrik Pålsson.
En grov kalkyl visar att nybygge skulle bli betydligt billigare för kommunen.
– Det är fortfarande bara idéer och inga beslut är tagna och mycket utredningsarbetet behövs men erfarenheter från tidigare projekt i kommunen visar att det blir enklare att bygga nytt, säger Patrik Pålsson från Lundafastigheter.

Publicerad 14 December 2015 13:29