Ingen folkomröstning om spårväg

FNL:s motion föll i kommunfullmäktige

LUND. Kommunfullmäktige i Lund sa nej till en folkomröstning kring spårvägen. Det var FörNyaLund som lagt motionen.
I debatten kring motionen menade Ulf Nymark (MP) att det inte gick att ha en folkomröstning med ett ja eller nej till spårväg. Dessutom har Lundaborna sagt sitt i två val då partier som är för spårväg röstat fram, menade Nymark.
Anne Landin (FNL) menade att det är en så stor fråga att Lundaborna ska få säga sitt eftersom medborgardialogen varit undermålig. Dessutom har tekniken sprungit förbi spårvägen. Anne Landin sa att spårvägen inte diskuterades i senaste valrörelsen och att det beror på att många nog inte trodde på projektet och väljarna valde att rösta på sina ”vanliga” partier.
Mats Olsson (V) menade att frågan var överspelad i och med fullmäktiges beslut om igångsättandeav projektet och kallade FNL för FörgiftaLund, samtidigt som han gled över i frågan om motorvägsavfarter.
Christer Wallin (M) påpekade att fullmäktige gärna drar igång debatten ordentligt när det kommer till spårvägen. Moderaterna ville inte ha folkomröstningen men är bekymrade över finansieringen och riktade ljuset mot det rödgröna styret.
SD stödde motionen medan Feministiskt Initiativ valde att inte stödja motionen, trots att man är kritiska till spårväg eftersom frågan handlade om folkomröstningen.
Centern diskuterade också, precis som Moderaterna, finansieringen men valde att inte stödja en folkomröstning.
Det var FNL och SD som till slut stödde motionen om folkomröstningen.

Publicerad 29 January 2016 08:35

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag