Spårvägen in i nästa fas

Skanska ska bygga spårväg

LUND. Det blir Skanska som ska bygga spårvägen i Lund. Beslut har tagits i tekniska nämnden men det finns fortfarande en möjlighet för kommunen att välja en annan entreprenör eller att stoppa planerna helt.

I den fas som nu inleds kommer Lunds kommun tillsammans med entreprenören att projektera och göra en detaljerad budget för projektet.
– Vi har inför fas två flera alternativ. Vi kan gå vidare med det underlag vi har eller så räknar vi om och justerar. Vi kan också bestämma oss för att hoppa av men då förlorar vi de 298 miljoner vi fått i stadsmiljöbidrag från staten. Vi kan också ta det underlag vi räknat fram och göra en ny upphandling, säger Emma Berginger (MP) som är ordförande i nämnden.
Beslutet togs av en enig nämnd där endast Mats Helmfrid (M) reserverade sig. Det spårvägskritiska partiet FörNyaLund har framfört kritik mot beslutet. Kritiken handlar om en överklagan från partiet kring igångsättningsbeslutet och att handlingarna för beslutet lades fram först på nämndens möte.
– Domstolen har sagt något om inhibition av igångsättningen och det tolkar vi som att vi kan gå vidare. Jag har svårt att se att överklagandet ska gå igenom. När det kommer till handlingarna så är det inget konstigt med det. För att skydda sekretessen kring upphandlingen delas handlingarna ut först på mötet.
Redan i höst kan spårvägsbygget påbörjas men merparten blir efter årsskiftet.

Publicerad 13 May 2016 09:36

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag