Svaneskolan står inför stora förändringar de kommande åren.foto: fredrik magnusson

Svaneskolan står inför stora förändringar de kommande åren.foto: fredrik magnusson

Ny gymnasieskola på Svanetomten

Beslut i kommunstyrelsen om var Lunds femte gymnaseiskola byggs

LUND. Lunds femte gymnasieskola ska byggas på tomten där Svaneskolan ligger och högstadiet ska finnas kvar.

Kommunstyrelsen tog beslut vid sitt senaste möte i frågan om placering av en ny gymnasieskola i Lund. Det har funnits fyra olika alternativ som politiker och tjänstemän har tittat på. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Moderaterna enades kring förslaget som nu kommunen ska gå vidare med.
– Huvudspåret i utredningen var en renodlad gymnasieskola men vi från (S) har alltid velat ha en kombinationsskola med högstadiet. Det finns ett stort värde i det och vi har fått signaler från lärare att kombinationstjänster kan vara intressant som en pedagogisk idé, säger Anders Almgren (S) som är kommunstyrelsens ordförande.

I det uppdrag som nu går vidare handlar det om plats för upp till 2 000 gymnasieelever och 400 högstadieelever.
– Vi kommer att behöva riva delar av Svaneskolan men exakt hur och när är för tidigt att säga. Beslutet innebär inte att vi löser behovet av gymnasieplatser i tid utan det kommer krävas åtgärder för att lösa problemen innan en ny skola är på plats.
Liberalerna i Lund gick tidigt ut med att de var emot alternativet på Svaneskolan.
- En enorm skola på cirka 2 400 elever ska byggas ett stenkast från Polhemskolan. Sammanlagt över 5 000 elever på en liten yta, trots att det finns bättre alternativ. Svaneskolan är en väl fungerande skola med goda resultat där både elever och personal trivs. Det har investerats stora summor i att renovera delar av skolan de senaste åren. Dessutom visar utredningar att skolans kapacitet behövs för grundskolan även i framtiden. Dialogen med vårdnadshavare, elevråd, elever och skolpersonal har varit minimal. Ändå blev beslutet att ta just Svaneskolans tomt i anspråk. En smygande avveckling av skolan följer med all sannolikhet nu. Vi liberaler är bedrövade över beslutet, skriver Philip Sandberg (L) i en kommentar.

Elever och lärare på Svaneskolan har under processen protesterat kring alternativet att placera den nya gymnasieskolan på Svaneskolans tomt. Innan kommunstyrelsen hade sitt möte överlämnades en namninsamling om att rädda Svaneskolan som över 700 personer skrivit på. Sophie Elsässer har barn på Svaneskolan och ligger bakom namninsamlingen. I en kommentar kring beslutet skriver hon blanda annat ” Man blir förstås glad när man hör att Svaneskolan ska finnas kvar. Men, sedan blir man ändå osäker. Är det möjligt att ha så många elever, 2400, på samma plats? Och hur påverkar det i så fall de elever som går där nu? Skulle skolan drivas vidare på platsen under expansionen? Risken är ju mycket stor att alla byggnader som finns i dag måste rivas om man ska maximera byggmöjligheterna.
Jag är orolig för att när man kollar närmare på detta så kommer man på att Svaneskolan inte får plats”

Publicerad 26 May 2016 14:38