Spårvägsbidrag vid nybyggen på Ideon

Ska upp till beslut i november

LUND. Lunds kommun, Wihlborgs, Medicon Village och Castellum vill stärka sitt samarbete för att utveckla Ideonområdet ytterligare.
Därför har de skrivit en överenskommelse som ska upp för beslut i kommunstyrelsen i november. Överenskommelsen innebär att all nybebyggelse inom 500 meter från den planerade spårvägshållsplatsen ska lämna ett bidrag till spårvägen. Bidraget är satt till 300 kronor per kvadratmeter per byggd bruttoyta och ska lämnas i samband med att bygglov beviljas. Den föreslagna överenskommelsen är frivillig och innebär även ett åtagande från kommunen utöver utbyggnad av spårvägen, nämligen att Ideonområdet ska prioriteras i kommunens planering. Överenskommelsen ska upp för beslut i kommunstyrelsen i Lund den 2 november.

Publicerad 25 October 2016 10:36

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag