Tryggheten i Lund:

Färre brott men större oro

Dalbybor är minst utsatta för brott i Lunds kommun

Av
Hanna Rahlén

LUND.  Den årliga trygghetsmätningen är gjord och kommunpolis Joakim Nyberg är nöjd. Lund är en fortsatt trygg kommun.
På en skala mellan 0 och 6 hamnar Lund på den fina siffran 1,4. Även om det är marginellt sämre än året innan så är kommunpolis Joakim Nyberg nöjd.
– Det är ett hyfsat gott resultat för hela kommunen men sen finns det områden som vi behöver fokusera mer på, säger han.
Nytt för i år är att man delat in Lund i tio områden istället för fem. Det för att man ska få en tydligare överblick om var det behövs mer resurser. På Norra Fäladen, i Södra Sandby och i centrum är samma index närmre 2 vilket tyder på att det är där resurserna behöver läggas.
– Arbetet med att göra Lund tryggare sker i samarbete med kommunen. Vi ses en gång i veckan och går över olika punkter för att förbättra läget i kommunen, säger Joakim Nyberg.
I Dalby har man lyckats väl. Där är det bara 12 procent som utsatts för brott senaste året, vilket är lägst i hela kommunen. Men trots att den faktiska brottsligheten sjunker i kommunen upplever fler en oro för att bli utsatta.
– Jag tror att man tar med sig oron i världen hem till sitt eget område och så läser man mycket om brott i media. Även om det inte berör ens eget område så tar man det med sig, säger Joakim Nyberg.
I de otryggare områdena ska man trygghetsvandra och se över buskage och belysning för att öka känslan av trygghet. Totalt har nästan 2000 personer svarat i undersökningen.

Publicerad 14 February 2017 17:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag