Vägen mellan Flädie och Lund dröjer

FLÄDIE/LUND.

Hastighetsbegränsningen förbi trafikplats Flädie på E6 har tagits bort. Men breddningen av vägen till Lund har försenats till sommaren, och kan försenas ännu mer.

Av
Lena Karlsson

Trafiken på E6 förbi trafikplats Flädie rullar på i normal hastighet. Den enda trafikhinder som återstår för trafikanterna på motorvägen är när den gamla bron över E6 ska rivas i april, maj.

– Då kommer vi att behöva stänga av vägen helt under en helg. Vi tar det under en helg så att det blir så lite påverkan på trafiken som möjligt, säger Trafikverkets projektledare Torbjörn Sundgren.

Men väg E6:02, tidigare väg 16, som håller på att byggas om mellan Flädie och Lund har försenats.

– Det är avlopps- och kraftledningarna som inte riktigt låg på samma plats som ritningarna visade. Det kräver ett mer omfattande byggnadsarbete.

Det är en orsak till att ombyggnaden av väg E6:02 inte hinner bli färdig i april som beräknat utan kan bli klar först i juni.

– För att kunna bredda vägen måste vi koppla bort både avlopps- och kraftledningarna som går under marken. Och vi kan inte koppla bort alla samtidigt utan måste ta en i taget när vi flyttar ut dem innan vi breddar vägen. Därför tar det längre tid.

Några elavbrott är inte planerade. Men avloppsnätet kommer att behöva stängas av under våren.

– Det blir en dag per gång och förhoppningsvis räcker det med ett tillfälle. Innan dess informerar vi de berörda.

Men färdigställandet av E6:02 kan dröja ytterligare. Vid Gamlegård strax utanför Lund ska tre till fyra påfarter till vägen ersättas av en planskildhet med på och avfarter mot Lund och Flädie. Dessutom ska en enskild väg byggas.

– Trafikverket betalar och ansvarar för att den enskilda vägen byggs, men sen blir det en samfällighet mellan berörda fastigheter.

Beslutet om den enskilda vägens sträckning, som planeras gå parallellt med E6:02, har inte vunnit laga kraft än. Och om den överklagas kan det dröja ännu längre innan E6:02 blir klar.

– Vi håller på att bygga bron över planskildheten, men vi kan inte ta bort de anslutande vägarna innan den nya enskilda vägen är klar.

Om det dröjer med byggandet av den enskilda vägen kan det också bli problematiskt för de som ska köra på och av vägen.

– Eftersom det finns ett mitträcke går det bara att köra på ena hållet. Så då får man köra en bit innan man kan vända.

Hur lång tid kan det ta innan E6:02 blir klar om beslutet om den enskilda vägen överklagas?

– Då kan det ta mellan ett halvår till ett år innan vägen blir helt klar.

Publicerad 18 January 2018 12:19

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag