Replik på insändare från Feministiskt Initiativ.

Replik på insändare från Feministiskt Initiativ. Foto: Mostphots.com

Replik: FI är i alla fall ärligare än S

INSÄNT/LUND. Feministiskt Initiativ skriver en debattartikel där de kritiserar Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) för den budget vi lagt för Lunds kommun nästa år. Vår budget bygger på att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att vi har ett visst överskott för att kunna hantera oförutsedda händelser och stå bättre rustade när konjunkturen vänder. En ganska grundläggande regel för god ekonomisk hushållning.

Det Feministiskt Initiativ inte berättar är att deras budget bygger på att alltmer pengar ska läggas på att betala räntor på lån istället för på välfärden. Deras förslag bygger på att Lunds låneskuld ökar kraftigt, dock inte lika radikal ökning som med Socialdemokraternas budgetförslag. Det urholkar morgondagens möjligheter att erbjuda en god välfärd.

På en punkt får man ändå säga att Feministiskt Initiativ har en betydligt ärligare budget än till exempel Socialdemokraterna. De höjer nämligen skatten varje år de kommande åren, trots att vi redan idag har en av Skånes högsta skattesatser. Externa granskningar visar att Lunds kommun skulle behöva höja skatten 3,43 kronor fram till år 2028 om man inte arbetar alls med effektiviseringar och smartare arbetssätt. För ett hushåll på två vuxna med en månadsinkomst på 25 000 kronor vardera skulle det innebära en höjd skatt, och därmed sänkt lön, med över 20 000 kronor om året. Alltså nästan en månadslön mindre om året i lundabornas plånböcker.

Om man inte kommer till rätta med de strukturella problem som finns leder en skattehöjning bara till att nya skattehöjningar kommer att krävas. Så kommer att bli fallet även med Socialdemokraternas budget. Genom digitalisering, mer av externa medel, valfrihet, mer effektivt lokalutnyttjande och smartare arbetssätt kan vi hitta sätt att bedriva en mer effektiv verksamhet som ger mer välfärd och ökad kvalitet för pengarna. Här går en tydlig skiljelinje med Feministiskt Initiativ och Socialdemokraterna som båda ser årliga skattehöjningar och därmed försämrad ekonomi för lundaborna som den enda framkomliga vägen. Ett av partierna säger det tydligt, det andra gör det inte….än.

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande

Fredrik Ljunghill (M), kommunstyrelsens vice ordförande

Börje Hed (FNL), kommunalråd

Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd

Hedvig Åkesson (KD), partiföreträdare

Publicerad 13 June 2019 00:00