Skiss över en Gemensamhetslokal i Trygghetsboendet på Annero.Illustration: Fojab Arkitekter

Skiss över en Gemensamhetslokal i Trygghetsboendet på Annero.Illustration: Fojab Arkitekter

Nytt livsstilsboende på Annero

Av
Lena Karlsson

STAFFANSTORP. Det tidigare kolonilottsområdet vid Annerovägen och Skånevägen fick läggas ner på grund av planer på att bygga ett seniorboende. Men efter att byggherren dragit sig ur har marken stått tom. Nu finns nya planer för platsen.
I mitten av juni beslutade kommunstyrelsen att ingå ett markanvisningsavtal med Roos Park Fastighets AB. Detta för att ett nytt så kallat livsstilsboende för äldre ska kunna byggas. Tanken är att det ska byggas både bostads-och hyresrätter för äldre. Samtidigt byggs gemensamma lokaler för samvaro, rekreation och service.
”Vi planerar för bland annat seniorboende, trygghetsboende och vårdboende med fokus på ett socialt, aktivt och hälsosamt liv”, säger Marcus Jönsson, vd på Roos Park Fastighets AB i ett pressmeddelande från Staffanstorps kommun.  ”Vi ser Roos Park som en grön oas vid dammen där människan är i fokus”, säger Nicholas Hörlin, partner till Roos Park Fastighets AB i samma pressmeddelande.
Även kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson är nöjd med överenskommelsen. ”Roos Park blir en lugn oas i en fantastisk miljö, en tillgång för alla medborgare i Staffanstorp”, säger han.
Detaljplanen beräknas bli klar sommaren 2015.

Publicerad 02 July 2014 12:00