Författaren Tobias Åkerman flyttade till Jakriborg i Hjärup för cirka ett år sedan. I höst har han släppt en bok om barnlöshet ur mannens perspektivFoto: Lena Karlsson

Författaren Tobias Åkerman flyttade till Jakriborg i Hjärup för cirka ett år sedan. I höst har han släppt en bok om barnlöshet ur mannens perspektivFoto: Lena Karlsson

Han ger ord åt mannens barnlöshet

Av
Lena Karlsson

HJÄRUP. – Oftast är det kvinnan som står i fokus när det handlar om barnlöshet. Som man hamnar man lätt lite utanför och blir utan stöd, säger Tobias Åkerman.
I höst har han gett ut boken ”Drömmen om ett barn” där han skildrar sina tankar och känslor kring barnlöshet.
– Det var inte alls meningen att det skulle bli en bok utan det startade med att jag började bearbeta mina upplevelser genom att skriva om dem, förklarar Tobias.
Att störst fokus ligger på kvinnan menar han är helt rätt.
– Men den ena behöver ju inte utesluta det andra. Även en man kan behöva stöd och hjälp.
Själv har han fått mycket stöd av sin egen pappa.
– Men det är inte alla män som har en sådan bra relation till sin pappa att man kan prata om sina känslor med honom.
Från början var Tobias Åkerman inte inställd på att skaffa barn. Det var inte förrän han träffade sin fru och de blev gravida som han började se fram emot det. Så kom det första missfallet som under åren följdes av flera.
– Vi är så kallat oförklarligt barnlösa. Det är ingen som vet varför det inte fungerar.
Som många andra barnlösa par genomgick de sedan provrörsbehandling, så kallad in vitro fertilisering förkortat IVF-behandling. Men det är någonting som han tänker annorlunda kring idag.
– Vi skulle ha börjat adoptionsprocessen tidigare istället. För dem som det fungerar för är det bra, men för oss som det inte fungerade för vore det bättre att påbörja adoptionsprocessen tidigare.
En anledning till att han känner sig tveksam inför IVF-behandlingarna är att det var det som påverkade deras parförhållande mest negativt.
– Det var det som varit mest påfrestande för vår relation. Det kan ta knäcken på ett förhållande.

Boken beskriver han som sin hjälp till självhjälp. Den har dessutom ett förord skrivet av Marcus Birro.
– Han är den första mannen som jag har hört prata offentligt om dessa saker.
De träffades vid en författarkväll och när Tobias berättade att han höll på att ge ut en bok undrade Marcus Birro om han kunde hjälpa till med något.
– När jag förstod att han menade allvar frågade jag om han kunde tänka sig att skriva ett förord.
Tobias Åkerman har strävat efter att behålla ärligheten i boken.
– Jag ville behålla så mycket som möjligt av det som jag skrev från början. Jag ville inte tillrättalägga min berättelse i efterhand.
Det innebär att han stundals är brutalt ärlig.
– Det är mycket som jag nu inte kan förstå hur jag tänkte. Men jag ville låta det vara kvar eftersom det var så jag kände då.
Boken hoppas han ska kunna vara ett stöd för både män och kvinnor som är i samma situation som han och hans fru var i innan de adopterade.
– Vi är knappast ensamma om att ha gått igenom detta. I Sverige uppskattas cirka 15 procent vara barnlösa. Det är 250 000 par.
Att vara barnlös beskriver Tobias Åkerman som en livskris.
– Skillnaden från andra livskriser är att man inte vet hur det kommer att sluta. Den kan vara hela livet ut.
Han förklarar vidare hur svårt det kan vara ur social synvinkel att vara barnlös.
– Andra barnfamiljer blir en ständig påminnelse om att man inte kan få barn själv. Det är det lätt att man drar sig undan.
I februari förra året adopterade Tobias Åkerman och hans fru sin son från Taiwan.
– Vi hämtade honom i Taipei. Vår väg framåt gick genom att vi adopterade. Nu har jag varit pappaledig och det har varit fantastiskt.

Publicerad 05 November 2014 10:00