Bara en färre nyanländ anvisas

Av
Lena Karlsson

STAFFANSTORP. Länstyrelsen Skåne har tagit fram nya kommuntal för mottagandet av nyanlända flyktingar under 2018. I hela Skåne har antalet sjunkit med cirka 1 000 personer. Det innebär att 1 800 personer ska anvisas under 2018 i jämförelse med 2 793 i år.

Men för Staffanstorps kommun är antalet anvisningar bara en färre, från 97 personer i år till 96 nästa år. I grannkommunen Lomma har minskningen av kommuntalet gått från 98 anvisningar i år till 89 nästa år.

I Burlöv har det skett en halvering av antalet anvisningar, från  40 personer under 2017 till 21 under 2018.

I Malmö är nedskärningen ännu större, från 408 till 155 personer. Lund ska nästa år ta emot drygt 350 personer, vilket också det är färre än de 421 som anvisats i år.

I sin beräkning har Länstyrelsen Skåne utgått från Migrationsverkets beräkningar. Den grundas på faktorer som befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, tidigare mottagande och nyanländas självbosättning.

– I Migrationsverkets beräkningsunderlag inför 2018 tas större hänsyn till antalet nyanlända som själva skaffar bostad i en kommun, säger integrationsutvecklare Gunilla Holmlin i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Skåne.

Där kan man också läsa att 65 procent av anvisningarna hittills har genomförts i Skåne. Enligt nuvarande prognoser kommer mottagandet att sjunka de kommande åren.

Publicerad 25 November 2017 06:00