Får bidrag för ökat bostadsbyggande

Av
Lena Karlsson

STAFFANSTORP. Nu är det beslutat vilka kommuner som får regeringens statsbidrag för ett ökat bostadsbyggande. Staffanstorp är en av de 199 sökande kommuner som fått bidraget.

Hur mycket bidrag kommunen får beror på hur många bostäder som fått startbesked mellan den 1 augusti förra året och ett år framåt. I Staffanstorps kommun finns 167 startbesked inlämnade under perioden.

För att få bidraget som betalas ut av Boverket måste dessutom minst en nyanländ person i kommunen ha fått uppehållstillstånd under perioden.

Syftet med stödet är att stimulera till ett ökat bostadsbyggande för att möta behoven av befolkningstillväxt. Av de sammanlagt 1, 8 miljarder som delats ut har Staffanstorp fått drygt 3,6 miljoner i bidrag.

I år har intresset för att söka statsstödet ökat med nästan dubbelt så många ansökningar från förra året. Då sökte 114 kommuner bidraget vilket kan jämföras med 204 ansökningar i år.

De beviljade kommunerna har i år gett startbesked till 73 372 nya bostäder. Det kan jämföras med 49 624 bostäder förra året.

Publicerad 06 December 2017 00:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag