Ungdomsstök visas i trygghetsmätningen

STAFFANSTORP.

Den senaste tidens problem med ungdomsgäng i centrala Staffanstorp visar sig tydligt i polisens trygghetsmätning för 2017. Det totala indexet i kommunen har ökat markant från föregående år.

Av
Lena Karlsson

I trygghetsmätningen för år 2016 hade Staffanstorps kommun ett index på 1, 62. För år 2017 har det ökat med 0,5 till 2,12. Detta på en skala där 0 motsvarar "inget problem" och 6 betyder "stora problem".

Ökningen har en stark koppling till ungdomsgängen som stör ordningen i Staffanstorps tätort.

– Vi har arbetat med detta sedan i somras och lyckades få bukt med det någorlunda i oktober. Men sedan har det ökat igen i november, säger kommunpolis Håkan Persson.

Det handlar om allt från buskörning på moped till nedskräpning och skadegörelse. Några personskador rör det sig inte om.

– De skriker okvädningsord och bär sig allmänt illa åt. Skadegörelsen på kommunens och företagens lokaler kostar mycket pengar.

"Vi måste jobba långsiktigt med detta"

För att råda bot på problemen menar Håkan Persson att det krävs insatser från flera olika håll. Inte minst föräldrarna.

– Vi måste jobba långsiktigt med detta. Det kan ta lite tid.

En viktig förebyggande åtgärd som han framhåller är att vuxna människor rör sig ute efter mörkrets inbrott. Han menar också att det rör sig om ungdomar mellan 14 och 18 år som mår dåligt.

Samtidigt som han har stor förståelse för oron manar Håkan Persson Staffanstorpsborna att vara källkritiska.

– Bara för att man läser om otryggheten på sociala medier är det inte säkert att det rör en själv. Problemet kan också förstoras upp.

Kategorin oro för ungdomar som bråkar och stör har index 4. Det är samma som oron för bostadsinbrott, som ligger på samma nivå trots att bostadsinbrotten ser ut att minska även i år.

Oron skiljer sig mycket åt mellan Hjärup och i övriga kommunen. Index för Staffanstorps tätort är 2, 65 jämfört med 1, 28 för Hjärup.

Publicerad 13 December 2017 00:00