Staffanstorp klättrar i skolranking

STAFFANSTORP. 13 placeringar bättre än förra året. Det är Staffanstorps resultat i Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, öppna jämförelser för grundskolan år 2017.

Av
Lena Karlsson

I rankingen för år 2016 kom Staffanstorp kommun på plats 71. År 2017 har placeringen förbättrats till plats 58.

Går man ännu längre tillbaka i tiden, till år 2014, är förbättringen så stor som 99 placeringar.

– Det är glädjande att vi har en så tydlig positiv trend sedan 2014. Särskilt anmärkningsvärt är det rekordhöga meritvärdet för årskurs 9. Många av våra elever har gett sig själva en riktigt god grund att stå på inför framtida studier. Beröm ska riktas till alla vår personal som skapat förutsättningarna för denna positiva utveckling i våra skolor och förskolor, säger Nino Vidovic (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden på kommunens hemsida.

Två områden där grundskolan i Staffanstorp har förbättrats är betygen i svenska för elever i årskurs 6 och meritvärdet för årskurs 9. Annars är resultatet i stort sett det samma som året innan.

Rankingen visar vilken plats kommunen har i förhållande till andra kommuner i landet. Det betyder att en förbättring av en kommuns placering inte nödvändigtvis avspeglas i elevernas resultat.

– Det viktigaste för kommunen är ju de egna resultaten och därför kommer rektorer och förvaltning tillsammans att analysera resultaten för att fortsätta att utveckla kvaliteten i undervisningen så att elevernas resultat kan bli ännu bättre, säger tillförordnad utbildningschef Krister Åkesson.

Den kommun i landet som toppar listan är Storfors följt av Borgholm och Malung-Sälen.

Publicerad 21 December 2017 10:41