Maxtaxan höjs från årsskiftet

STAFFANSTORP. Från årsskiftet höjer Skolverket maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Då Staffanstorp tillämpar maxtaxan innebär det en höjning även här. Under 2018 blir inkomsttaket för maxtaxan 46 080 kronor i månaden per hushåll. Det innebär en höjning med 690 kronor från förra årets 45 390 kronor. Den nya maxtaxan för en förskoleplats blir 1 382 kronor i månaden för det första barnet, 922 kronor för det andra barnet och 461 kronor för det tredje barnet. För en fritidshemsplats blir maxtaxan 922 kronor i månaden för det första barnet och 461 kronor vardera för det andra och tredje barnet.

Publicerad 22 December 2017 00:00