"Finns många unga som bättrat sig"

Polisen vill variera bilden

STAFFANSTORP

. – Det är lätt att det blir för mycket fokus på det negativa, men det händer också en hel del gott. De flesta ungdomar är jättegoa, säger Lina Nordlund, gruppchef över områdespolisen i Staffanstorp.

Av
Lena Karlsson

Under det senaste året har områdespolisen haft fokus på Staffanstorp.

– Vi fick tidigt indikationer på problematiken med ungdomsgäng i centrum och började jobba med det.

Allmänheten får ofta veta om någonting går fel. Det dagliga arbetet med unga i Staffanstorp uppmärksammas inte lika ofta.

– Vi har kännedom om vilka ungdomar det handlar om och jobbar kontinuerligt med detta.

För även om de flesta ungdomar i Staffanstorp sköter sig går det inte att sticka under stol med att det finns de som inte gör det.

– Oftast handlar det om ett utåtagerande beteende. De kan vara högljudda och kaxiga och många upplever att respekten gentemot andra medborgare saknas.

Brott som ofredanden eller skadegörelse kan ibland vara aktuella. Det kan också handla om ordningsstörningar.

– Ibland kan det dessutom uppstå situationer på grund av att någon från allmänheten under lång tid upplevt problem och konfronterar fel ungdomar.

"Testar gränser"

Om en ungdom begått ett brott tar polisen in personen på stationen för att överlämna till föräldrar.

– Vi tar kontakt med föräldrar även vid problem med ordningsstörning eller utåtagerande beteende.

Lina Nordlund menar vidare att det ofta handlar om ungdomar som mår dåligt.

– Det utåtagerande beteendet tyder på det. I tonåren är det många som testar många gränser mot vuxenvärlden.

Många Staffanstorpsbor känner sig otrygga i centrum.

– Det tar vi på stort allvar. Men samtidigt som känslan av otrygghet ökar är det allt färre som verkligen utsätts för brott. Det visar våra trygghetsmätningar.

Polisen hävdar att det är viktigt med en vuxen närvaro. Om fler människor som rör sig ute på kvällen blir det också färre brott.

Ansvaret för ungdomarna ligger alltså inte enbart hos polisen.

– Vi har vissa befogenheter om någon gör ett brott. Men den andra problematiken är inte enbart polisens ansvar utan hela samhället.

Därför är det viktigt med ett förebyggande arbete i samverkan med andra, menar Lina Nordlund.

– Om vi ser att någon ungdom behöver stöd skickar vi dem vidare till socialförvaltningen. Och det finns faktiskt flera ungdomar som har blivit hjälpta och bättrat sig. Men det är inte alltid allmänheten ser det, säger Lina Nordlund.

Publicerad 08 January 2018 00:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag