Socialdemokraterna JO-anmäler kommunen för husvagnsinlägg

STAFFANSTORP.

Socialdemokraterna JO-anmäler kommunen för vad de anser vara "integritetskränkande uppgifter som kommunen lagt ut på sin hemsida gällande de nyanländas boendeförhållanden i husvagnarna".

Av
Lena Karlsson

Det var efter ett reportage i Sydsvenskan, som belyser boendeförhållandena för nyanlända i husvagnar, som "Information med anledning av boende i husvagn" publicerades på Staffanstorps kommuns hemsida.

Enligt Socialdemokraternas JO-anmälan strider denna mot flera punkter i Regeringsformen, RF. En av dem handlar om att anmälaren anser att kommunen har brutit mot kravet på saklighet och opartiskhet.

"Den får inte vinklas till myndighetens egen förmån"

"Kravet på opartiskhet innebär bland annat att informationen ska vara allsidig och objektiv. Den får således inte vinklas till myndighetens egen förmån."

Socialdemokraterna menar i sin anmälan att kommunen redan i den inledande meningen bryter mot kravet. Detta genom att antyda att Migrationsverket har skyldighet att kontrollera med kommunen att det finns boende för nyanlända innan de skickar dem till kommunen.

En annan punkt som tas upp i JO-anmälan är att kommunen i sitt inlägg brister i Regeringsformens krav på att det allmänna ska värna om den enskildes privat- och familjeliv.

"Vidare framgår av Brottsbalken att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan dömas för förtal."

JO-anmälaren menar att kommunen hävdar att de brister som påtalats är de boendes eget fel, och att kommunens information avslutas med "ett förtäckt hot om att de boende inte får bo kvar". I anmälan står också att "uppgifterna utsätter dessa personer för missaktning".

Publicerad 08 March 2018 00:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag