SD vill införa tiggeriförbud och integrationsplikt i Staffanstorp

STAFFANSTORP.

Sverigedemokraterna i Staffanstorp vill införa tiggeriförbud och integrationsplikt i kommunen. Det framgår av två motioner till kommunfullmäktige.

Av
Lena Karlsson

I motionen om tiggeriförbud kan man läsa att det lokala partiet anser att det är "ohållbart att utsatta medborgare från andra länder i EU försörjer sig genom att tigga på gator i Sverige. Till stor del kommer migranterna från länder vars regeringar i åratal fått betydande summor i EU-bidrag för att förbättra deras situation. Trots detta har inga konkreta resultat uppnåtts, "hävdas i motionen som är undertecknad Richard Olsson, Sverigedemokraterna Staffanstorp. I motionen hävdas även att "allvarlig kriminalitet med inslag av människohandel" är kopplat till tiggeriet. Därför yrkar partiet att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten att med stöd av lokala ordningsföreskrifter införa ett tiggeriförbud på särskilda platser i Staffanstorps kommun.

Vellinge är den kommun som är först i landet med att försöka införa ett tiggeriförbud. Men kommunen har hittills mött motstånd av både Länsstyrelsen och Förvaltningsrätten.

SD i Staffanstorp har även lämnat in en motion om integrationsplikt för alla vuxna nyanlända i kommunen. Förslaget innefattar bland annat "en kurs i samhällsorientering om vilka rättigheter och skyldigheter det finns i Sverige".

Publicerad 09 March 2018 00:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag