Kommunen kan få böta för stall

STAFFANSTORP.

Kommunen i Staffanstorp kan behöva betala en avgift på 24 000 kronor. Detta eftersom den inte ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen Skåne innan de byggde om stallet vid ridhuset.

Av
Lena Karlsson

Ombyggnaderna av stallet skedde i två omgångar under somrarna 2016 och 2017. Enligt länsstyrelsens underrättelse till kommunen hölls ett möte där det informerades om att det krävdes en förprövning innan ombyggnaden. Någon sådan har enligt länsstyrelsen Skåne inte gjorts.

Därför överväger den att påföra en avgift på 24 000 kronor till kommunen. Det är djurskyddsordningen paragraf 6 som länsstyrelsen lutar sig mot.

I motiveringen till beslutet står det ett stall med fler än fyra hästar inte får uppföras, byggas till eller om utan att länsstyrelsen först har godkänt byggnaden utifrån djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Ridhuset i Staffanstorp har byggts om i två omgångar och tolv hästar berörts. Den som inte låter länsstyrelsen förpröva stall, förvaringsutrymme eller hägn måste betala en avgift.

Det kan dock finnas särskilda skäl som gör att ägaren vid tiden då en förprövning skulle ha gjorts delvis eller helt kan frias från avgiften. Kommunen har fram till den 27 mars på sig att lämna in ett yttrande.

Publicerad 13 March 2018 00:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag