SPI vill bekämpa råttor

HJÄRUP.

Genomför genast en sanering av råttbeståndet utmed Banvallsvägen. Det yrkar SPI-Välfärden i en motion till Staffanstorps kommunfullmäktige.

Av
Lena Karlsson

I motionen står det att det när Trafikverket för ett par år sedan rev tre fastigheter väster om järnvägen omedelbart dök upp råttor i trädgårdarna på östra sidan av Banvallsvägen.

"När man först började att bygga på Äppelhagen och grävde fram bäcken vid Lommavägen kom råttorna upp och började flytta norrut. Efter hand som bygget fortskred så flyttade odjuren vidare för att i dagsläget hamnat i villaområdet vid Stenshögsvägen."

Det kommer också hända när det börjar rivas och grävas utmed Banvallsvägen för breddning av järnvägen till fyra spår, hävdas det i motionen. Därför måstet det i god tid sättas in bekämpning av råttorna.

Publicerad 22 March 2018 00:00