De är ett nytt val inom hemtjänsten

STAFFANSTORP.

Nu finns en ny valmöjlighet inom hemtjänsten i Staffanstorp. Det är ett purfärskt bolag som nu har blivit godkänt som utövare av kommunen.

Av
Lena Karlsson

De är så nya att de ännu inte rekryterat all personal.

– Vi räknar med att vi har vårdtagare till sommaren, säger enhetschef Carina Rasmusson som är enhetschef på Abello hemtjänst AB.

"Det blev för trångt"

I ett första skede söker de fem personer med undersköterskeutbildning, varav två redan är anställda.

– Men i förlängningen hoppas vi ha ett vårdteam och ett serviceteam.

Någon lokal i Staffanstorp har de inte lyckats hitta än.

– Det blev för trångt på Pilegården där de andra sitter. Men vi hoppas att vi hittar en lokal i Staffanstorp som vi kan ha parallellt med den här i Lund, säger Carina Rasmusson.

I framtiden hoppas Abello fokusera på både Staffanstorp och Lund. Den lokala förankringen är en viktig del av konceptet.

– Vi vill gräva där vi står och göra ett bra jobb där vi är istället för att satsa på bredden, säger en av ägarna Carl Ranhög.

Carina Rasmusson är den första som vårdtagarna möter. Hon har arbetat inom äldreomsorgen i 30 år. Ett av de första jobben hon hade var på Magnoliagården i Staffanstorp när det startade 1995. Efter det började hon jobba i Lund inom kommunal verksamhet som sedan gick över till privat.

– Inom den privata omsorgen finns det mer möjlighet att påverka och att göra karriär.

"Möjlighet att påverka"

Andra utförare av både omvårdnad och service i Staffanstorp är Olivia hemtjänst och Ugglans hemtjänst. Kommunens hemtjänst och Klöverlyckan är utförare av enbart omvårdnad och utövare enbart inriktade på service är Femtiofemplus, Förenade service, Samhall, Staffanstorp städ och Städtanten.

Publicerad 27 March 2018 01:00