Polis blir chef för ordningsvakterna

STAFFANSTORP.

Staffanstorps kommun ska ha egna ordningsvakter. Nu är den nya säkerhetschefen som ska styra över den nya trygghets- och säkerhetsenheten utsedd.– Hon har den kompetens som vi har sökt efter, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

Av
Lena Karlsson

Emma Björk har arbetat inom polisen i flera år. Nu tar hon steget till att arbeta kommunalt.

– Det är en spännande utmaning. Att jag har en lokal anknytning känns extra bra. Jag har även unga barn.

"Spännande utmaning"

Det var för 3,5 år sedan som hon flyttade till Staffanstorp från Lomma. Men hon föddes i Kumla och växte upp i Växjö.

Polis har hon varit sedan år 2002. Hon har arbetat som allt från ridande polis till inre befäl.

Fram tills hon börjar som säkerhetschef i Staffanstorp den 1 maj är hon gruppchef på regionala utredningsenheten i Malmö. Där han hon varit chef för 20 personer som arbetar med bedrägeriärenden.

"Hon har ett modernt ledarskap"

En annan orsak till att valet föll på just Emma Björk är att hon snart har en kandidatexamen i ledarskap och organisation. Just nu slutför hon sin C-uppsats som handlar om maskulinitet och femininitet inom polisen.

– Hon har ett modernt ledarskap som är inkluderande och inte auktoritärt. En annan merit som spelade roll i rekryteringen är att hon har arbetat med ungdomar, säger Christian Sonesson.

Det första som den nya chefen för trygghets- och säkerhetschefen ska göra är att rekrytera mellan fyra och fem ordningsvakter. I framtiden ska det dock finnas utrymme för uppåt åtta stycken.

– Men det bestämmer Emma själv när hon tillträder, säger Per Almström som är hennes chef och kommundirektör sedan 1 januari i år.

Driftsbudgeten för den nya permanenta enheten ligger på 6, 5 miljoner kronor per år. Men det kan tillkomma kostnader för till exempel fordon.

När den nya säkerhetschefen väl tillträder i maj är det meningen att hon ska sitta i det nya Medborgarhuset, där biblioteket tidigare låg.

– Vi vill komma igång med rekryteringen av ordningsvakter så fort som möjligt, säger Per Almström.

Till sommaren räknar de med att vara klara.

– Vi letar efter vakter som har både pondus och hjärta. Det är bra om de finns på plats till sommaren, säger Emma Björk.

"De ska ha både pondus och hjärta"

Även om den nya säkerhetschefens främsta uppgift är att samordna ordningsvakterna ingår även andra uppgifter i hennes uppdrag. Hon kommer att arbeta förebyggande genom att samverka med allt från polisen till olika föreningar på orten.

Under senare tid har Staffanstorps kommun haft problem med ungdomar som ställer till det i bland annat Staffanstorp centrum. Den nya trygghets- och säkerhetsenheten är ett led i det.

– Det har lugnat ner sig lite nu på senare tid. Men vi kan inte vara naiva och tro att det inte kan blossa upp igen. Vi måste ha ordning och reda. Jag skulle egentligen vilja införa kommunpoliser. Detta är lite i den riktningen, säger Christian Sonesson som tror att andra kommuner kommer att ta efter Staffanstorp exempel.

– Jag vill samtidigt passa på att ge en eloge till alla som engagerat sig genom att vara närvarande i centrum på kvällar och nätter.

Publicerad 03 April 2018 00:00